Thứ Hai, 24 tháng 11, 2008

Em và khúc nhạc tình.

Chợt xa chợt gần, như mưa chợt nắng.
Chợt khóc, chợt cười, chợt lạ, chợt quen.
Em là thơ để ta làm giai điệu,
Viết bản tình ca yêu mãi một đời.

Không có nhận xét nào: