Thứ Ba, 30 tháng 9, 2008

Vẫn chưa có lương tháng 9 !

Tính đến ngày 30/9/2008, trên địa bàn huyện Châu phú ( An Giang ) có đến trên ba mươi trường THCS và TH, cùng với một số cơ quan ban ngành cấp huyện vẫn chưa được nhận lương của tháng 9/2008. Theo thông báo của kho bạc nhà nước huyện là địa phương không còn ngân sách để chi lương, trong khi đó phía uỷ ban nhân dân huyện vẫn chưa có một giải thích nào về vấn đề này. Giáo viên là những ngưòi chủ yếu sống bằng đồng lương. việc chậm nhận lương thật sự gây không ít khó khăn trong đời sống, ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình đồng thời phần nào ảnh hưởng đến hoạt đọng giảng dạy. Thiết nghĩ chính quyền địa phương cần có biện pháp giải quyết nânh chóng lương tháng 9 cho các đơn vị trường học, cơ quan, tạo nên sự an tâm trong hoạt đông, công tác của cán bộ công chức và giáo viên trên địa bàn.

Không có nhận xét nào: