Thứ Hai, 24 tháng 11, 2008

Một lần

Chỉ một lần ta đi qua đây.
Một lần thôi rong chơi trần thế.
Một lần rồi chẳng là lần nào nữa,
Rủ đôi tay ta vào chốn hư không.

Không có nhận xét nào: