Thứ Năm, 26 tháng 6, 2008

Miễn cho rồi cái đạo làm người


Tôi xem mình chính là tín đồ PGHH chính yếu là từ sự tán đồng giáo lý của Đạo, nó thật sự phù hợp với đạo lý ngàn đời của người Việt Na
m, sống sao cho phải đạo làm người.

Không có nhận xét nào: