Thứ Ba, 24 tháng 6, 2008

Tâm...
Có một tấm lòng để gió cuốn bay đi.....thư pháp của mình đấy, có quá tệ không..
Không có nhận xét nào: