Thứ Sáu, 18 tháng 4, 2008

Tình yêu...nắng....

Caí gì là có ! cái gì là không !Đưa tay ra hứng nắng,nắng rơi đầy quanh ta .Nhưng nắm bàn tay lại rồi ,nắng chỉ là hư vô phù phiếm.
Tình yêu ơi sao cứ như là nắng
Ta với tay ,chỉ thấy bóng bàn tay

Không có nhận xét nào: