Thứ Hai, 26 tháng 1, 2009

Những bức thư pháp triển lãm ở Châu Đốc

Đây là những bức thư pháp mình tham gia triển lãm ở Châu Đốc, thời gian chuẩn bị quá ngắn nên củng còn rất nhiều khiếm khuyết, Xem đừng cười. Clik đôi vào ảnh để xem khổ lớn.


Không có nhận xét nào: