Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2013

Nghe mưa

rớt vào đêm xối xả hạt mưa buồn
bóng tối vỡ òa chông chênh ký ức
liêu xiêu phố rượu đầy vơi cay mắt
day dứt những nỗi lòng rách rưới cơn say