Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Tiếng rao đêm

Ảnh Internet
Nuốt vội chút nắng chiều.
Ngày đi.
Bất chợt lời rao.
Những ô cửa khép.
Ngọn đèn đường không đủ sáng những mảnh đời.