Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

Thư giản

Cuộc sống là một bản đàn với đầy đủ những cung bậc, sắc thái. Mỗi cá nhân chúng ta là một phần của bản đàn ấy. Có thể là nốt trầm, nốt luyến,...hay thậm chí chỉ là một dấu lặng. Điều quan trọng là tất cả đều phải diễn tấu sao cho đừng lỗi nhịp, để bản đàn ấy luôn là một tác phẩm âm nhạc mang nhiều giá trị.