Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

ĐỜN CA TÀI TỬ NAM BỘ


Đờn Ca Tài Tử là hoạt động văn hóa dân gian đặc trưng của vùng đất sông nước miệt vườn, trở thành cốt cách của người Nam Bộ xưa nay. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian này vẫn tồn tại và phát triển, gắn bó mật thiết trong đời sống người dân Nam Bộ.
Ban Đờn ca Tài tử
Ngày 05/12/2013, trong phiên họp Ủy ban liên Chính phủ về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 8 của UNESCO diễn ra tại thành phố Baku, nước Cộng hoà Azerbaijan đã khẳng định, Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ của Việt Nam đã đáp ứng được các tiêu chí và chính thức công nhận Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ của Việt Nam vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đó là sự khẳng định giá trị nghệ thuật của loại hình Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ. Không chỉ có vai trò đặc biệt trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân Nam bộ mà còn góp phần quan trọng làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của cả dân tộc Việt Nam. Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ là gạch nối giữa văn hóa bác học và văn hóa dân gian, giữa nghệ thuật truyền thống từ ngàn xưa với nghệ thuật của ngày mai và đã góp phần tạo nên sự giao lưu cần thiết, đa dạng của văn hóa dân tộc và văn hóa nhân loại.
Năm học 2014 – 2015 Sở Giáo Dục và Đào Tạo An Giang có định hướng đưa Đờn ca tài tử vào giới thiệu trong chương trình Âm nhạc cấp THCS (2 tiết học cho một cấp lớp). Tuy nhiên, hiện nay tư liệu về Đờn ca tài tử không nhiều, chủ yếu là những bài viết, nghiên cứu mang tính giới thiệu là chính chứ chưa có một tổng kết chính thức nhằm giúp cho người tìm hiểu về Đờn ca tài tử có một cái nhìn bao quát và có hệ thống về loại hình nghệ thuật này. Bên cạnh, Bộ Giáo Dục Đào Tạo vẫn chưa ban hành một giáo trình cụ thể cho việc giới thiệu nghệ thuật Đờn ca tài tử trong nhà trường phổ thông, vì vậy gây không ít khó khăn cho giáo viên Âm nhạc trong việc giới thiệu loại hình nghệ thuật này đến học sinh.
Tài liệu này là tổng hợp bài viết của các tác giả Trà Mi, Bảo Ngọc, Phạm Ngà đăng trên trang blog Hương Phù Sa (có đường link dẫn nguồn ở cuối bài) nhằm cung cấp cho giáo viên giảng dạy bộ môn Âm nhạc cũng như các bạn muốn tìm hiểu nghệ thuật Đờn ca tài tử có được những tư liệu mang tính khát quát về nghệ thuật này để từ đó có thể cung cấp cho học sinh THCS những kiến thức cơ bản mang tính hệ thống của loại hình âm nhạc này. Rất mong các tác giả lượng thứ cho việc dẫn bài viết.