Thứ Ba, 31 tháng 1, 2017

Cơm chiều cuối năm

Chiều
Cuối năm bữa cơm đạm bạc
Rước ông bà vui
Tết đoàn viên
Khói hương lãng đãng
Bóng hình
Mẹ cha
Trong cõi lặng thinh
Mĩm cười.