Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2020

Phan Thiết

Phan Thiết ơi!
Xin chào ngày nắng gió
Bóng hàng dương 
Đồi cát 
Giấc mơ hoang
Đi qua thời gian
Những dấu chân
Còn mất
Biển vẫn vọng về từ tiền kiếp
Thêm chú thích
Lời kinh.