Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

Bài ca ý chí

Xếp lại những nổi đau
Xếp lại những dày vò thân xác 
Ngẩng đầu lên nhìn nắng
Ban mai đẹp như câu thơ.