Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

Một thoáng quê hương

Chiều Đại nội - Huế
 
Chiều Đại nội 2

Trúc Lâm Tây Thiên - Tam Đảo

Trúc Lâm Tây Thiên 2

Nắng trên đỉnh SaPa
Môt góc chùa Bái Đính - Ninh Bình
Các vị La hán chùa Bái Đính

Môt góc Tam Đảo
 
Suối Bac SaPa

Cập chùng đường dốc - Lạng Sơn
 
Thang trời - Ruộng bậc thang Tây Bắc
 
Lung linh phố cổ - Hội An


Đèn trên sông Hoài - Hội An

Nụ cười sơn cước-
Mưa chợ Phiên - Bắc Hà

Vũ điệu Mỹ Sơn
Mỹ Sơn

Mỹ Sơn

Một góc Mỹ Sơn

Hầm đèo Hải Vân

Tượng Anh  hùng Núp

Không có nhận xét nào: